Roślinność

Litwa i jej atrakcje: Kierniów

Litwa i jej atrakcje: Kierniów

Dla wielu Polaków Litwa stała się ciekawym kierunkiem wycieczki. Atrakcji na terenie tego kraju nie brakuje, a wiele wspaniałych zabytków przyciąga swym pięknem oraz licznymi walorami. Dla polskich turystów Litwa to w pierwszej kolejności Wileńszczyzna. W czasie wycieczki po jej terenie warto odwiedzić nie tylko Wilno, ale i tak piękne zakątki, jak Kierniów. Dlaczego? Bo ten zabytkowy kompleks może oczarować każdego swym pięknem.

Składa się on aż z pięciu wzgórz zamkowych, a najstarsze ślady pobytu człowieka w tym miejscu datowane są na X wiek p. n.e. Aż do czasów wczesnego średniowiecza było to miejsce wyjątkowo ważne, nic więc dziwnego, że i dziś wycieczki tak chętnie zaglądają na teren kompleksu. Kierniów to jedno z ciekawszych miejsc, jakimi Litwa może oczarować miłośników historii.

Pamiętajmy, że do historii trafił Kierniów jako najstarsza stolica państwa litewskiego, a jednocześnie jej najważniejszy ośrodek religijny w czasach pogańskich. Taka przeszłość sprawia, że staje się on miejscem wyjątkowo ważnym, a panująca tu atmosfera sama w sobie przyciąga turystów. Wielkie zniszczenia, których dokonali tu w XIV wieku Krzyżacy, sprawiły, że Kierniów został określony mianem „litewskiej Troi”. Stał się jednocześnie wyjątkowo cennym stanowiskiem archeologicznym, które w 2004 roku zostało wpisane na listę UNESCO.

Cudowne miejsca zwiedzisz też w Bielsku-Białej. Wstąp na nasz drugi portal i zapoznaj się z najciekawszymi zabytkami w Bielsku-Białej.

Co mogą zobaczyć tu turyści w czasie wycieczki?

Czeka tu na nich unikalne stanowisko archeologiczne, które składa się z kilku części. Jedną z tych najważniejszych i najbardziej atrakcyjnych dla turystów jest Góra Zamkowa, choć i Góra Ofiarna, i podgrodzie mają wielką moc przyciągania. Wielką atrakcją dla turystów są organizowane w tym miejscu Dni Żywej Archeologii. To cykl imprez o historycznym charakterze, dzięki którym każdy może w ciekawy i przyjemny sposób zdobyć wiele cennych informacji na temat historii tego miejsca oraz dawnej kultury.